Powered by

Vnímaní pocitu bezpečí v Jeseníku

Vážení občané Jeseníku

Dovolte abych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k výzkumným účelům a jeho cílem je zjistit, jak vnímáte kriminalitu ve Vašem městě. Jsem studentem Slezské univerzity Opava, kde zpracovávám bakalářskou práci na téma rozdíl ve vnímané kriminalitě na území města Jeseník a skutečné datově doložené kriminalitě. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity na výzkumné účely, jako podklad na zpracování bakalářské práce. Prosím Vás, abyste na otázky odpovídali pravdivě.

Spustit dotazník teď