Feminizmus a finančné ohodnotenie práce žien a mužov

Dobrý deň,


Sme žiačky 3. ročníka na Strednej zdravotníckej školy v Lučenci a poprosili by sme vás o vyplnenie tohto dotazníka na našu stredoškolskú odbornú činnosť na tému "Feminizmus a finančné ohodnotenia práce žien a mužov,,.

Dotazník je anonymný a ďakujeme za vašu ochotu.

Spustiť dotazník