Využívanie stratégie talent manažmentu v praxi sociálnej práce

Vážená pani, Vážený pán,


ďakujem za ochotu venovať mi niekoľko minút z Vášho času a vyplniť zaslaný dotazník, ktorý je súčasťou empirickej časti mojej dizertačnej práce.

Jeho vyplnenie Vám zaberie len niekoľko minút. Zároveň Vás chcem ubezpečiť, že účasť na prieskume je anonymná, výsledky nebudú použité komerčným spôsobom a nebudú poskytnuté tretím stranám. Komplexné výsledky a závery plynúce z výskumnej činnosti budú v prípade záujmu k dispozícií účastníkom prieskumu.

Pri vypĺňaní dotazníka, prosím, použite pokyny ktoré sú uvedené pri každej otázke.


Vopred Vám ďakujem za pomoc, za Váš čas a ochotu vyplniť zaslaný dotazník.


Spustit dotazník teď