Dekubity ako ošetrovateľský problém u seniorov v dlhodobej starostlivosti

Vážený kolega, vážená kolegyňa,

volám sa Anna Čišovská a som študentkou tretieho ročníka na bakalárskom stupni na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor Ošetrovateľstvo.

Chcem Vás touto cestou požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zmapovanie ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov s dekubitmi v dlhodobej starostlivosti. 

Cieľovou skupinou respondentov sú sestry, pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov v dlhodobej starostlivosti.

Dotazník je anonymný a získané údaje budú vyhodnotené a spracované pre účely bakalárskej práce.

Ďakujem za Váš čas a trpezlivosť.

Spustiť dotazník