Reanimatie protocol

Beste collega's,

Voor mijn kwaliteitsonderzoek naar het reanimatie protocol binnen de wijkverpleging-, en ouderenzorg heb ik een enquête opgesteld. Zouden jullie deze zo volledig en concreet mogelijk in willen vullen? Mijn dank is groot!

Dit mag volledig anoniem. 

Enquête starten