.

Överlämning bedside

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Har du överlämnat/fått rapport bedside?

Välj ett eller flera svar
2

Om nej på föregående fråga, varför har du inte överlämnat bedside?

Välj ett eller flera svar
3

Har du använt dig av glasklart vid överlämningen?

Välj ett eller flera svar
4

Har det fungerat att påbörja överlämningen kl 13.45?

Välj ett eller flera svar
5

Övriga synpunkter