.

Názor a informovanost na budování dobíjecí infrastruktury a elektromobilitu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často využíváte elektromobil?

Vyberte jednu z možností.
2

Ohodnoťte vaši spokojenost s dostupností dobíjecích stanic.

Ohodnoťte dostupnost na stupnici od 1 do 10, kde 1 je neuspokojivá a 10 je velmi uspokojivá.
3

Co je pro vás nejdůležitější při rozhodování o nákupu elektromobilu?

Zadejte odpověď textově.
4

Jste se někdy informoval/a o možnostech státní podpory pro elektromobily?

Vyberte jednu z možností.
5

Jak hodnotíte bezpečnost dobíjení ve veřejných prostorech?

Ohodnoťte bezpečnost na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nebezpečná a 10 je velmi bezpečná.
6

Kolik kilometrů překonáte průměrně za den ve vašem elektromobilu?

Zadejte odpověď textově.
7

Myslíte si, že je dostatek informací o elektromobilitě ve veřejném prostoru?

Vyberte jednu z možností.
8

Jak byste zhodnotil/a stávající nabídku elektromobilů na trhu?

Zadejte odpověď textově.
9

Co by vám usnadnilo rozhodování pro nákup elektromobilu?

Zadejte odpověď textově.
10

Plánujete ve vašem domácnosti nákup elektromobilu v nejbližší době?

Vyberte jednu z možností.