.

VORLAGE_Anmeldung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer:innen gemacht werden und zur Veröffentlichung

· auf der Homepage des Veranstalters

· in (Print-)Publikationen des Veranstalters

· im Social Media-Auftritt (Facebook, Instagram, Mastodon, BlueSky, LinkedIn, YouTube) des Veranstalters

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters.


Souhlasím s tím, že během akce mohou být pořízeny fotografie a/nebo videozáznamy účastníků, které budou zveřejněny

- na webových stránkách pořadatele

- na domovské stránce pořadatele- v (tištěných) publikacích pořadatele

- na sociálních médiích (Facebook, Instagram, Mastodon, BlueSky, LinkedIn, YouTube) organizátora

a mohou být pro tento účel také uloženy. Fotografie a/nebo videa se používají výhradně pro práci organizátora s veřejností.


Veranstaltungsort / místo konání:

Naaber Str. 5b, Bärnau, Bayern, Oberpfalz

Gesichert
logo
[Name der Veranstaltung]
1

Auf diesem Weg möchte ich teilnehmen: / Rád bych se tímto způsobem zapojil

Im Falle einer Online-Teilnahme senden wir Ihnen einen Link zu, über den Sie am Tag des Vortrags auf den Stream zugreifen können. / V případě online účasti vám zašleme odkaz, který můžete použít pro přístup ke streamu v den konání přednášky.
2

(Titel), Vorname, Name / (Titul), jméno, příjmení

3

Institution / Instituce

4

Funktion / funkce

5

Kontakt / kontakt

6

Mittagessen / oběd

Bitte wählen Sie ein Gericht aus. (Für das Mittagessen zahlen alle Teilnehmenden selbst.) Vyberte, prosím, jeden pokrm. (Oběd si všichni účastníci hradí sami.)
7

Simultane Verdolmetschung erforderlich: / Vyžaduje se simultánní tlumočení:

Bitte wählen Sie eine Antwort. / Vyberte odpověď.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Děkujeme vám za registraci!