Zápaly močových ciest

Dobrý deň,


moje meno je Sára Pástorová a som študentkou posledného ročníka na Strednej zdravotníckej škole v Trnave odboru farmaceutický laborant. Vyplnením tohto dotazníka mi poskytnete potrebné informácie na vypracovanie mojej seminárnej práce ohľadom liečby zápalov močových ciest. Dotazník je anonymný, čiže údaje získané prostredníctvom dotazníka nebudú nijak spájané s Vašou osobou. Ďakujem za Váš čas.

Spustiť dotazník