Feedback nav Management Day

Geachte leidinggevende,


Neem graag een paar minuten tijd

om de volgende enquête anoniem in te vullen. Wij willen graag jouw feedback naar aanleiding van de Management Day afgelopen dinsdag.

Groetjes,

Annemieke, Cindy, Nina en Maud

Enquête starten