.

Enquête Bijbelonderwijs

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe tevreden bent u over de huidige godsdienstmethode 'Hoor het Woord'?

2

Hoe gebruiksvriendelijk vindt u de methode 'Hoor het Woord'?

3

Hoe goed slaagt de methode 'Hoor het Woord' erin om de leerlingen te betrekken bij de lessen?

4

Wat vindt u van de volgorde waarin de Bijbelverhalen aan bod komen?

5

Wat vindt u van de aangeboden platen in de methode?

6

Wat vindt u positief aan de methode 'Hoor het Woord'?

7

Welke verbeteringen zou u willen zien in de methode 'Hoor het Woord'?

8

Gebruikt u kinderbijbels bij het Bijbelonderwijs in uw klas?

Kies één of meer antwoorden
9

Gebruikt u nog andere sites, boeken, verklaringen o.i.d. voor het Bijbelonderwijs in uw klas?

10

Wil u verder nog wat delen over het Bijbelonderwijs in de onderbouw?