Rozdíl mezi řízením žen a mužů manažerů

Dobrý den,


Prosím o 5 minut vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku, který má za cíl získat informace o vašich zkušenostech a postojích týkajících se stylů vedení mužů a žen v pracovním prostředí. Tento dotazník je součástí zpracování bakalářské práce na téma "Rozdíl mezi ženským a mužským stylem řízení a jeho vliv na efektivitu a motivaci zaměstnanců".


Vaše odpovědi budou anonymní a použity výhradně pro účely výzkumu. Dotazník je rozdělen do několika částí, které zkoumají vaše zkušenosti s vedením mužů a žen manažerů/manažerek, jejich vliv na pracovní prostředí a vaše preference a postoje k nim.


Ještě jednou děkuji za váš čas a účast.


S pozdravem,

Anna Bašková.

Spustit dotazník teď