TERAPEUTICKÉ TECHNIKY V PRÁCI SO SENIORMI V CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník