17 celów ONZ

Ambasadorze, 


Pomóż nam obrać odpowiednią strategię i wyraź swoją opinie na temat: 

Którymi celami zrównoważonego rozwoju powinna kierować się firma WISNIOWSKI ? 


Każdy z celów jest opisany oraz przedstawione są zdania z Agendy 2030. 

(więcej opisu oraz zadań znajdziesz na stronie : https://www.un.org.pl/ )


Wybierz kilka i wpisz przykłady zastosowań. 


Rozpocznij ankietę teraz