Monarchie

Beste


Wij zijn de leerlingen van 6HW en wij moeten voor het vak cultuurwetenschappen een enquête opstellen. Het onderwerp betreft jullie mening over de monarchie. Een monarchie is een vorm van regering waarbij een enkelvoudig staatshoofd, meestal een koning of koningin, de hoogste autoriteit is en de positie erfelijk is binnen een bepaalde koninklijke familie. 

Gun ons een paar minuten van uw tijd. 

Enquête starten