Powered by

Sociální služby na Českokrumlovsku (ANKETA PRO VEŘEJNOST)

Vážení spoluobčané,

cílem této ankety je zjistit názory Vás, občanů Českokrumlovska, na zajištění sociálních služeb v našem regionu. Zjištěné informace budou zohledněny při zpracování aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území obce s rozšířenou působností (ORP) Český Krumlov. Vaše názory a podněty budou při aktualizaci tohoto materiálu zohledněny. Výsledný plán bude dokončen do listopadu 2014.

Anketní šetření probíhá do 2. května 2014.

Ing. Jiří Čermák referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ / ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE, Městský úřad Český Krumlov

Spustit dotazník