.

Ankieta dotycząca lekcji języka niemieckiego

Cały rok szkolny ja oceniałam Twoje postępy w nauce. Teraz ja proszę Ciebie o opinię na temat prowadzonych przeze mnie zajęć. Praca w szkole średniej to dla mnie nowość, chętnie dowiem się, co Ci się podobało, a co mogłabym zrobić inaczej. Ankieta jest anonimowa (chyba, że chcesz w ostatnim pytaniu podać swoje imię), proszę Cię, pamiętaj natomiast o zachowaniu zasad kultury osobistej i dobrego wychowania.

Bardzo dziękuję za Twój poświęcony czas!

Zabezpieczony
1

Jak oceniasz atmosferę na lekcjach języka niemieckiego w skali od 1-6, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 6 najlepsza?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jak oceniasz przygotowanie nauczycielki do lekcji języka niemieckiego w skali od 1-6, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 6 najlepsza?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy masz zaufanie do nauczycielki języka niemieckiego? Zaznacz w skali od 1-6, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 6 najlepsza.

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak oceniasz sprawiedliwość oceniania w skali od 1-6, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 6 najlepsza?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak oceniasz swoje poczucie komfortu i bezpieczeństwa na lekcjach języka niemieckiego w skali od 1-6, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 6 najlepsza?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Co podobało Ci się na lekcjach języka niemieckiego?

7

Co Twoim zdaniem można zrobić inaczej, poprawić, zmienić?

8

Czy jest coś, czym chcesz się ze mną podzielić, mi powiedzieć?