Anglicizmy v školskom a pracovnom prostredí

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Zameraný je na anglicizmy (termíny prebraté z anglického jazyka/termíny ovplyvnené angličtinou), ktoré sú používané v reči.

Spustiť dotazník