.

Dotazník o inflaci

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
INFLACE
1

Jste muž nebo žena?

2

Kolik Vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak často si všímáte změn cen v obchodech?

Vyberte nejvhodnější možnost.
4

Ohodnoťe na stupnici 1-10 svou obavu z inflace.

1 znamená žádné obavy, 10 znamená velké obavy.
5

Který sektor podle vás nejvíce trpí inflací?

Vyberte nejrelevantnější možnost.
6

Myslíte si, že se inflace v nejbližší době zhorší, zlepší nebo zůstane stejná?

Vyberte nejpravděpodobnější scénář.
7

Sledujete ekonomické zprávy o inflaci ve vaší zemi?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vaší situaci.