.

Přihlášení na vzdělávání: Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Přihlašování na vzdělávání: Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci,
1

Titul před jménem

2

Křestní jméno

3

Příjmení

4

Titul za jménem

5

datum narození

6

místo narození

7

vaše e-mailová adresa, na kterou Vás můžeme kontaktovat

Napište e-mail ve správném formátu
8

služba ve které pracujete

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Přihlašování na vzdělávání: Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci,
9

Prosím uveďte jaká jsou Vaše očekávání od tohoto kurzu?

Jaké jsou otázky, které byste potřeboval/a zodpovědět?