Dotazník pre vypracovanie Komplexného plánu na mieru

Nakoľko je pre vypracovanie Individuálneho komplexného plánu potrebné podrobné vyplnenie dotazníka, je väčšina otázok otvorených. Preto prosím venujte pozornosť každej otázke.

Ďakujem

Spustiť dotazník