Powered by

VNK-onderzoek: positie van auteurs van (kunst)historische publicaties

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) onderzoekt de onderhandelingspositie van auteurs van (kunst)historische publicaties*. Dit onderzoek maakt onderscheid tussen auteurs die in opdracht van een opdrachtgever schrijven (bijvoorbeeld een museum, erfgoedinstantie of particulier) en auteurs die - al dan niet op eigen initiatief - een samenwerking aangaan met een uitgeverij. 

Middels deze vragenlijst wil de VNK erachter komen of auteurs van (kunst)historische publicaties behoefte hebben aan richtlijnen voor honoraria en/of een modelovereenkomst.

De VNK nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek. De enquête bestaat uit 22 vragen en invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Alle gegevens worden volledig anoniem verwerkt.

*) Hieronder vallen alle soorten historische en kunst- en architectuurhistorische publicaties, zoals monografieën, brochures, catalogusteksten, artikelen voor publieks- en vaktijdschriften, artikelen voor kranten, educatieve zaalteksten, etc.

Enquête starten