Finančná gramotnosť u detí od 6 do 12 rokov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník