UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta do pracy licencjackiej dotyczącej motywowania pracowników.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem studentem III roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Ekonomia menedżerska i aktualnie znajduję się na końcowym etapie pisania pracy licencjackiej z zakresu motywowania pracowników. Ankieta ma na celu służyć zbadaniu jak polscy pracodawcy motywują do pracy i co dla Państwa jest w tych kwestiach najbardziej istotne. Ankieta składa się w większości z pytań zamkniętych, a jej wypełnienie zajmie kilka minut. Przeprowadzone badanie jest w 100% anonimowe i służy tylko i wyłącznie do mojej pracy licencjackiej. Serdecznie dziękuje za poświęcony czas na rzetelne wypełnienie ankiety.

1. Czy Pana/i stanowisko jest tym na jakim chciał Pan/i docelowo pracować?
Wymagana odpowiedź

2. Liczba osób zatrudnionych w Pana/i przedsiębiorstwie:
Wymagana odpowiedź

3. Dlaczego wybrał Pan pracę w firmie w której Pan/i pracuje? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

4. Jeśli to nie jest Pana/i pierwsza praca to co było przyczyną zmiany wcześniejszej pracy? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)

5. Czy według Pana/i wynagrodzenie z podjętej pracy jest adekwatne do Pana/i kwalifikacji, doświadczenia oraz zajmowanego stanowiska?
Wymagana odpowiedź

6. Co według Pana/i powinno decydować o wzroście wynagrodzeń? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

7. Proszę o ocenić ogólny poziom Pana/i motywacji do pracy:
Wymagana odpowiedź

8. Co jest dla Pana/i główną motywacją do pracy, którą aktualnie Pan/i wykonuje?
Wymagana odpowiedź

9. Proszę o wskazanie dodatkowych korzyści, jakie zapewnia Panu/Pani pracodawca (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

10. Proszę o wskazanie bonusów pozafinansowych, którymi najbardziej byłby Pan/byłaby Pani zainteresowany/a w swoim miejscu pracy: (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

11. Czy ma Pan/i możliwość awansu na wyższe stanowisko w swoim przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

12. Jeśli tak, to w jakim czasie spodziewa się Pan/i awansu?

13. Jak ocenia Pan/i swoje relacje z przełożonymi?
Wymagana odpowiedź

14. Co zdaniem Pan/i mogło by te relacje poprawić? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

15. Jak oceniłby Pan/i stopień niezależności w podejmowaniu decyzji na swoim stanowisku?
Wymagana odpowiedź

16. Jak ocenia Pan/i relacje z osobami z równorzędnego stanowiska w przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

17. Czy jest Pan/i pewna stabilności swojego zatrudnienia?
Wymagana odpowiedź

18. Czy jest Pan/i w niedalekiej przyszłości (do 2 lat) zainteresowany zmianą miejsca pracy?
Wymagana odpowiedź

19. Jeśli tak, to jaki jest tego główny powód? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

20. Jakie działanie/a przełożonych mogło by odwieść Pana/ią od takiej decyzji? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

21. Czy ma Pan/i odczucie, że Pana/i praca jest doceniana?
Wymagana odpowiedź

22. Czy według Pana/i cieszy się Pan/i zaufaniem przełożonych?
Wymagana odpowiedź

23. Jakie wartości spośród niżej wymienionych uważa Pan/i za najważniejsze?
Wymagana odpowiedź

24. Czy po skończonej pracy udaje się Panu/i w pełni zrelaksować i odpocząć od wykonywanej pracy?
Wymagana odpowiedź

25. Jeśli nie, to co jest tego główną przyczyną (dot. tylko i wyłącznie wykonywanych obowiązków)?

26. Jaką formę wypoczynku Pan/i preferuje?
Wymagana odpowiedź

27. Płeć:
Wymagana odpowiedź

28. Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

29. Przedział wiekowy:
Wymagana odpowiedź

30. Miejsce pracy:
Wymagana odpowiedź

31. Miesięczne zarobki netto:
Wymagana odpowiedź

32. Nazwa stanowiska na którym pan/i pracuje:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków