Ankieta dla organizacji pozarządowych

Urząd Gminy Przemyśl przygotowuje bazę danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Przemyśl. Baza tworzona jest na podstawie ankiet dobrowolnie wypełnionych przez przedstawicieli organizacji. Ankieta i baza będzie w głównej mierze podstawą do komunikacji z organizacjami pozarządowymi m. in. do przekazywania informacji o możliwościach pozyskania dofinansowań, nawiązywania partnerstw przy przygotowaniu projektów, konsultacji, do informowania o ważnych wydarzeniach lokalnych oraz działaniach Urzędu Gminy Przemyśl. Zebrane informacje posłużą również do stworzenia zakładki internetowej na stronie Gminy Przemyśl www.gminaprzemysl.pl dotyczące działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Nazwa organizacji
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Adres siedziby
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Osoba do kontaktu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Nr telefonu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Adres e-mail
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Forma prawna
Wymagana odpowiedź

Zakres prowadzonej działalności statutowej
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dotychczasowe doświadczenia
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków