ANKIETA W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI W PARKU MIEJSKIM

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tej sondy.

Dziękujemy.

Jak Pani/Pan ogólnie ocenia obecny stan zagospodarowania w Parku Miejskim (proszę zaznaczyć w skali od 1 do 5 , gdzie 1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze)
Wymagana odpowiedź

Co wg Pani/Pana wymaga poprawy w Parku?
Wymagana odpowiedź

Czy wg Pani/Pana należy zmienić układ ścieżek w Parku?
Wymagana odpowiedź

Czy wg Pani/Pana należy zmienić położenie fontanny w Parku?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani/Pan za wycinką starych drzew w Parku i nasadzeniem nowych, ozdobnych gatunków roślin?
Wymagana odpowiedź

Jakiego typu elementy powinny znajdować się w Parku?
Wymagana odpowiedź