Ergonomie bij Knie Arthroscopie

Graag inventariseren wij middels deze enquete op welke manieren knie arthroscopieën worden uitgevoerd in Nederland, of hierbij problemen worden ervaren en hoe vaak fysieke (rug)klachten voorkomen tijdens of na het uitvoeren van arthroscopieën.

Enquête starten