Powered by

Badania społeczne wśród mieszkańców miasta Sosnowiec

Szanowni Państwo

Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat zjawisk społecznych i sytuacji w Państwa dzielnicy zamieszkania. Badanie prowadzimy na terenie miasta Sosnowiec. Identyfikujemy i poddajemy analizie uwarunkowania mające wpływ na jakość życia w dzielnicy a także relacje pomiędzy mieszkańcami i potrzeby w zakresie integracji społecznej. Wnioski posłużą do zaplanowania działań rozwojowych w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi. Zespół badawczy MOPS w Sosnowcu

Rozpocznij ankietę teraz