.

Zakaznicke dni Košice 2024

Dobrý deň, srdečne Vám ďakujeme za Vašu účasť na odbornom podujatí "Zákaznícke dni ATG Slovakia s.r.o." v Košiciach - 15.-16.5.2024.

Prosíme Vás o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka a za Vaše odpovede Vám vopred ďakujeme. Pomôžu nám pri zhodnotení podujatia a plánovaní ďalších podobných aktivít.

Zabezpečené
Dotazník "Zákaznícke dni ATG Slovakia - Košice 2024"
1

Naplnil program Zákazníckych dní Vaše očakávania?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Prišli by ste na podobné podujatie aj nabudúce?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Ohodnoťte prosím známkou od 1 (najvyššia spokojnosť) do 5 (najnižšia spokojnosť)

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku
4

Váš názor a hodnotenie (čo sa Vám páčilo / čo sa Vám nepáčilo / čo by sme mali v budúcnosti zmeniť)

5

Budete mať záujem o niektorý z prístrojov ponúkaných v akcii pre účastníkov podujatia?

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku
6

Budete mať záujem o iný produkt alebo službu s využitím zľavy 5% pre účastníkov podujatia?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí