Mediácia ako alternatívny spôsob riešenia konfliktov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Dotazník je anonymný a bude využitý na moju stredoškolskú odbornú činnosť.

Spustiť dotazník