Škála zralosti pro volbu profese

Vážení žáci,


Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Tento dotazník má za cíl změřit úroveň vaší zralosti pro volbu budoucí profese. Skládá se z řady tvrzení, která se týkají vašich postojů k jejímu výběru. Dobře si každé tvrzení přečtěte a rozhodněte, jak často v souladu s ním přemýšlíte, nebo jednáte.


Snažte se být upřímní a neodpovídejte tak, jak si myslíte, že byste vy nebo ostatní měli přemýšlet. Neexistují správné a nesprávné odpovědi, ani časový limit pro vyplnění dotazníku. Nezastavujte se však příliš u jednotlivých tvrzení a odpovídejte podle svého prvního dojmu.

Spustit dotazník teď