.

Expectations of Students on the Labor Market

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Očekávání ekonomických studentů na trhu práce

Prosím o úplné a pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží jako podklad pro Bakalářskou práci na téma "Trh práce pro studenty ekonomických oborů", kde porovnám očekávání studentů a realitu na trhu práce.

Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Předem děkuji za spolupráci

1

Jakého jste pohlaví?

Select one answer
2

Jste studentem ekonomie?

3

Na jakém studiu aktuálně pracujete?

4

Budete se chtít uplatnit prací ve svém oboru?

5

Jaké vlastnosti a dovednosti považujete za nezbytné pro úspěch v ekonomickém oboru?

Uveďte prosím klíčové vlastnosti a dovednosti, které považujete za důležité.
6

Jak pocitově vnímáte přechod do zaměstnání?

1 - radši bych studoval dál 5 - těším se na zaměstnání
7

Napište důvody své předchozí odpovědi:

Jedno nebo více slov
8

Vnímáte, že je v ekonomice nedostatek nebo dostatek pracovních míst?

1 - nedostatek 5 - dostatek
9

Máte praxi v ekonomickém oboru?

10

Jak rychle si najdete práci v ekonomickém oboru?

Select one answer
11

Jste ochotni se kvůli pracovní příležitosti přestěhovat?

12

Máte představu o tom jak probíhá výběrové řízení a co budou požadovat?

1 - ne 5 - ano
13

Jaké je vaše očekávání ohledně nástupního platu s titulem Bc. ?

14

Jaké je vaše očekávání ohledně nástupního platu s titulem Ing. ?

15

O kolik se váš plat zvedne po 5 letech?

16

Jak důležitá je pro vás flexibilní pracovní doba?

17

Víte, na jakou pozici nebo do které firmy budete směřovat?

18

Co vás motivuje ve vašem profesním životě?

Podělte se o hlavní motivace, které vás pohánějí ve vaší kariéře.