.

Spätná väzba k pedagogickému školeniu od Outdoor Institute

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Spätná väzba pedagogického školenia od Outdoor Institute.
1

Ako by ste opísali Vašu skúsenosť zo školenia?

2

Čím Vás školenie obohatilo?

3

Všimli ste si nedostatky na pedagogickom školení Outdoor Institute?

4

Naplnili sa Vaše očakávania zo školenia? / Aké boli vaše očakávania?

5

Absolvovali by ste ešte takéto školenie?

Vyberte jednu odpoveď
6

Ako hodnotíte pedagogické školenie Outdoor Institute?