.

Já, ty, my... Almma.

Vítejte u prvního zaměstnaneckého dotazníku Almma. Jde o pilotní projekt, který nemá za cíl nic jiného, než zjistit, jaká nálada celkově panuje uvnitř společnosti, jestli se nám všem v Almmě líbí nebo nelíbí nebo co bychom například měli změnit, aby se nám tu líbilo ještě o něco více.


Dotazník je zcela anonymní, proto prosím buďte upřímní a na otázky odpovídejte popravdě.

Čím upřímnější budou vaše odpovědi, tím snadněji a rychleji se podaří aplikovat případné změny v chodu firmy.


Prosím věnujte tomuto dotazníku chvíli vašeho času a vytvořme tak společně ještě lepší pracovní prostředí pro nás všechny.

Vyplnění vám nezabere více než 15-20 minut.


Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 31.7.2024.


Děkujeme

Zabezpečeno
Zaměstnanecký průzkum Almma s.r.o. (2024)

Začali bychom tím, že si stručně shrneme, co se nám ve firmě Almma s.r.o. vlastně líbí a co ne.

1

Ve společnosti Almma s.r.o. působím na oddělení...

Abychom mohli lépe vyhodnotit náladu v jednotlivých odděleních, potřebovali bychom odpovědi podle nich roztřídit. Zvolte prosím své oddělení.
2

Ve firmě Almma s.r.o. jsem ne/spokojen(a) asi takto:

Zde prosím zvolte, jak se cítíte spokojeni ve společnosti Almma s.r.o. - Váš celkový dojem.
3

Ve firmě Almma s.r.o. se mi líbí

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Ve firmě Almma s.r.o. se mi nelíbí

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Co dodat?

Máte vlastní postřeh, který nebyl zmíněný v předchozích otázkách? Napište o něm, prosím.
Zaměstnanecký průzkum Almma s.r.o. (2024)

VZTAHY A KOMUNIKACE

6

Můj vztah s přímým nadřízeným - komunikace

Jak mluvíte se svým přímým nadřízeným (vedoucím oddělení) a on s vámi?
7

Můj vztah s přímým nadřízeným - řešení situací a požadavků

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Můj vztah se zaměstnavatelem (Michalem Trmalem) - komunikace

Pojďme si říci, jak to vlastně máme s komunikací s naším hlavním vedením.
9

Můj vztah se zaměstnavatelem (Michalem Trmalem) - řešení požadavků a situací

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Můj vztah s kolegy - komunikace

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Můj vztah s kolegy - řešení a spolupráce

Vyberte jednu odpověď
12

Můj vztah s kolegy - vztahy

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Komunikace ve firmě obecně - celková informovanost

Vyberte jednu odpověď
14

Komunikace ve firmě - informační kanály

Vyberte prosím kanály, které používáte jako zdroje důležitých informací. Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Informační kanály - Intranet

V případě, že bychom měli k dispozici firemní intranet s pravidelně aktualizovanou nástěnkou a možností vzájemné komunikace, využíval(a) bych ho? Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Komunikační kanály - Zpravodaj Almma

Již několik měsíců nám všem chodí do mailových schránek Zpravodaj Almma. Co si o něm myslíte?
17

Zpravodaj Almma - doplnění

Co vám ve Zpravodaji Almma chybí a co byste v něm rádi našli? Prosím napište vaše tipy.
18

Nejlepší komunikační nástroj

Napište prosím, jaký je nebo by byl pro vás nejlepší komunikační nástroj. Může to být právě intranet, nástěnky, porady nebo jiné informační kanály. Jaký je ten váš NEJ?
Zaměstnanecký průzkum Almma s.r.o. (2024)

MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ

19

Pracovní podmínky - prostředí

Jak na vás působí pracovní prostředí firmy Almma s.r.o.?
20

Pracovní podmínky - vybavení

Jak se vám pracuje s vybavením, které vám firma dává k dispozici? Myšleny jsou pracovní nástroje, elektronika apod.
21

Motivace

Dejte nám vědět, co je pro vás tím "hnacím motorem". Vybrat můžete několik odpovědí najednou.
22

Motivace - získávání

Jakým způsobem se k vám dostává motivace nejčastěji? Zvolit můžete i více odpovědí.
23

Motivace - způsoby

Jaký druh motivace je pro vás nejpřijatelnější pro dosahování co nejlepších pracovních výsledků?
24

Mzdový a bonusový systém

Přijde vám, že jste za svoji práci dostatečně ohodnoceni nebo ne?
25

Benefitový systém

Jak jste spokojeni se stávajícím systémem benefitů?
26

Benefitový systém - doplnění

Jaké benefity byste rádi viděli do budoucna v benefitovém programu?

INOVACE, NÁPADY A "ZLEPŠOVÁKY"

27

Inovace výrobků a pracovních postupů

Firma se snaží držet krok s požadavky trhu v oboru a ideálně být ještě o krok napřed než konkurence. Je to nedílná součást upevnění a zlepšování postavení na trhu. Každý nápad na zlepšení výrobků nebo pracovních postupů nás posouvá vpřed. Jak vnímáte možnost sdělení vlastních nápadů na zlepšení?
Zaměstnanecký průzkum Almma s.r.o. (2024)

NASTAVENÍ PROCESŮ A FIREMNÍ KULTURA

28

Nastavení pracovních procesů - rozdělení činností

Každé oddělení má nastavené vlastní pracovní procesy. Jak vám jejich současné nastavení vyhovuje?
29

Nastavení pracovních procesů - pracovní náplň

Každá pozice má jasně definovanou pracovní náplň. Jak vám vyhovuje ta vaše?
30

Buďme konkrétní

Pokud jste zvolili v předchozí otázce odpověď 2 nebo 3, prosím popište konkrétní situaci, kterou vnímáte jako problém bránící vám ve správném plnění činností spadajících pod vaši pozici. Například vypište činnosti, které si myslíte, že nespadají do vaší kompetence, ale v současné době je musíte plnit.
31

Firemní kultura - jak vnímáme naši firmu?

To, jak zaměstnanci vnímají firmu je důležitým pilířem pro stavbu firemní kultury. Jak firmu Almma s.r.o. vnímáte vy?
32

Firemní akce

Firemními akcemi se rozumí například teambuilding, vánoční večírek, neformální posezení zaměstnanců firmy mimo pracovní dobu apod. Jaký k takovým příležitostem máte postoj?
33

Firemní oblečení

Do firemní kultury samozřejmě patří i firemní oblečení (opatřené logem firmy). Jaký k němu máte postoj?
Zaměstnanecký průzkum Almma s.r.o. (2024)

A JE TO!

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.


Odpovědi pečlivě vyhodnotíme a porovnáme s odpověďmi ostatních zaměstnanců.

Na základě tohoto průzkumu budeme dále pracovat na upevnění spokojenosti všech zaměstnanců naší firmy.