„Spokojenost s kulturní nabídkou ve městě Ostrava“

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit k mé diplomové práci na téma Marketingové strategie v odvětví kultury. Vyhodnocením dat z dotazníku je také pro mé současné podnikání, které mám zaměřeno na hudební produkci pod názvem Jabloň music . DOTAZNÍK JE ZCELA ANONYMNÍ.

Začít dotazník