Výzkum četnosi výskytu Bränemarkova mostu.

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Definice níže uvedených názvů podmíněně snímatelných mostů

Bränemarkův most - Pouze v dolní čelisti, nesen 4-5 implantáty zavedených v bradovém úseku, bez dosedu na gingivu

All on X - V dolní i horní čelisti, nesen 4 a více titled implantáty, s dosedem na gingivu

Spustit dotazník teď