„Přístupy států Evropské unie k monitorování procesů radikalizace a projevů extremismu ve věznicích“

Vážený respondente,

prosím, věnujte max.15 min Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní, je určen ke sběru dat pro výzkumné šetření závěrečné studentské práce a bude využit toliko pro akademické účely. Vzhledem k vážnosti daného tématu: „Přístupy států Evropské unie k monitorování procesů radikalizace a projevů extremismu ve věznicích“, bych Vás chtěla velmi požádat o co nejpravdivější a nejvýstižnější odpovědi na předložené výzkumné otázky.

Předem velice děkuji za Váš čas a odpovědi.

Spustit dotazník teď