.

EduPiknik Fest

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Můžeme s vámi počítat na našem společném pikniku?

Vyberte jednu odpověď
question image
2

Kolik Vás bude?

např. 1+1 (1 dospělý+ 1 dítě)
question image