.

Vakcinace proti onemocnění COVID-19

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
2

Byly jste již očkováni proti COVID-19?

Vyberte jednu odpověď
3

Pokud jste se již očkovali, jaký typ vakcíny jste dostali?

Vyberte jednu odpověď
4

Pamatujete si kolik dávek vakcíny jste dostali?

5

Měl/a jste po očkování nějaké vedlejší účinky?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud ano, uveďte prosím které:

(zaškrtněte všechny odpovídající možnosti)
7

Jak dlouho trvaly případné vedlejší účinky?

(Uveďte počet hodin/dní)
8

Byli byste ochotni podstoupit další dávku vakcíny nebo se nechat nově naočkovat, pokud by to bylo doporučeno zdravotními autoritami?

Vyberte jednu odpověď
9

Co bylo hlavním důvodem, proč jste se nechal/a naočkovat?

(zaškrtněte všechny odpovídající možnosti)
10

Co bylo hlavním důvodem, pokud jste se nenechal/a naočkovat?

(zaškrtněte všechny odpovídající možnosti)
11

Jaký je Váš postoj k očkování dětí proti COVID-19?

Vyberte jednu odpověď
12

Myslíte si, že očkování proti COVID-19 je klíčové pro dosažení kolektivní imunity a zastavení šíření viru?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak byste zhodnotil/a informace poskytované o očkování proti COVID-19 ve vaší zemi?

Vyberte jednu odpověď
14

Cítíte se bezpečněji v kontaktu s lidmi, kteří jsou očkováni proti COVID-19?

Vyberte jednu odpověď