.

Zhodnotenie šk. roku 2023/2024 SJL

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Vyučuje svoj predmet odborne a s nadšením

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
2

Keď niečo nevie, nezakrýva a nemaskuje to

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
3

U neho sa veľa naučíme

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
4

Učivo vysvetľuje jasne a zaujímavo

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
5

Oboznámi nás s cieľom vyučovacej hodiny

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
6

Na hodinách využíva aj didaktickú techniku

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
7

Pri vysvetľovaní uvádza príklady z praxe

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
8

Dokáže motivovať aj slabších žiakov, aby sa učili

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
9

Keď si nedokážeme s niečím poradiť, pomôže nám

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
10

Vie udržať našu pozornosť

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
11

Keď máme iný názor, smieme ho povedať

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
12

Zmení svoj názor, keď uvedieme argumenty

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
13

Vedie nás k sebakontrole a sebahodnoteniu

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
14

Povzbudzuje nás a verí, že to dokážeme

1 hviezda - nikdy, 2 hviezdy - skôr nie, 3 hviezdy - občas, 4 hviezdy - skôr áno, 5 hviezd - vždy
15

Pred koncom vyučovacej hodiny je všetkým žiakom jasné, čo od nás očakáva

16

Napíš 5 prídavných mien, ktorými by si vystihol hodiny slovenčiny

17

Čo by som mohla robiť inak a lepšie, aby sa sa ty cítil na hodinách SJL lepšie a dosahoval lepšie výsledky?

18

Pár slov na koniec šk. roka od Teba pre mňa