Powered by

České porodnictví - průzkum spokojenosti

Dobrý den,

Jmenuji se MUDr. Jana Vintrová, jsem lékařkou v oboru gynekologie - porodnictví v Krajské nemocnici Liberec a.s.

Spolu s metodologem a statistikem Mgr. Jaroslavem Vackem a Českou společností porodních asistentek, z.s. provádíme výzkum zabývající se spokojeností žen s českým porodnictvím a problematikou domácích porodů. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro naši práci. Dotazník je určen ženám, které již porodily nebo porodí v letech 2000 - 2018. Je zcela anonymní a ničím Vás nezavazuje.

Předem velmi děkujeme za Váš čas a pravdivé vyplnění dotazníku.

Spustit dotazník