.

Feedback geven en krijgen op de werkvloer

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Ik voel mij zeker en veilig genoeg om mijn collega direct feedback te geven over zijn of haar manier van werken.

Kies één of meer antwoorden
2

Ik voel mij zeker en veilig genoeg om mijn bevindingen met een (assistent) leidinggevende te delen, indien situaties niet volgens het beleid verlopen.

Kies één antwoord
3

Ik ben zelf heel goed op de hoogte van de visies en werkwijze waar CompaNanny door is geïnspireerd (Pikler, how2talk2kids. Reggio Emilia).

Kies één antwoord
4

Wanneer een collega handelingen verricht die niet in lijn staan met de methodieken waar CompaNanny voor staat, kan ik die collega daar makkelijk op aanspreken.

Kies één antwoord
5

Het valt me weleens op dat een collega situaties niet helemaal volgens het beleid aanpakt en ik kan daar in het moment dan prima iets van zeggen.

Kies één antwoord
6

Ik kan goed feedback ontvangen, ongeacht wie de feedback geeft.

Kies één antwoord