.

Sterilisatie bij mensen met een (licht)verstandelijke beperking

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Werkt u met mensen met een (licht) verstandelijke beperking?

2

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking moeten zelf kunnen beslissen of ze gesteriliseerd willen worden.

Kies één of meer antwoorden
3

Sterilisatie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking is gerechtvaardigd om te voorkomen dat ze kinderen krijgen die ze mogelijk niet goed kunnen opvoeden.

In hoeverre bent u het eens met bovenstaande stelling?
4

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen net zo goed ouderschap aan als mensen zonder verstandelijke beperking.

In hoeverre bent u het eens met bovenstaande stelling?
5

Het recht van kinderen op een goede opvoeding weegt zwaarder dan het recht van individuen met een verstandelijke beperking op voortplanting.

In hoeverre bent u het eens met bovenstaande stelling?
6

De sterilisatie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking is een schending van hun persoonlijke vrijheid.

In hoeverre bent u het eens met bovenstaande stelling?
7

De keuze voor sterilisatie bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking moet voornamelijk gebaseerd zijn op medische redenen in plaats van op sociale overwegingen.

Kies één of meer antwoorden
8

Professionals die betrokken zijn bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking, zouden meer betrokken moeten worden bij de besluitvorming over de voortplanting van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Kies één of meer antwoorden
9

Er zouden criteria moeten zijn voor de toestemming van sterilisatie bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Kies één of meer antwoorden
10

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben voldoende ondersteuning nodig om goede ouders te kunnen zijn.

In hoeverre bent u het eens met bovenstaande stelling?
11

De samenleving moet meer doen om de voortplantingsrechten van mensen met een (licht) verstandelijke beperking te beschermen.

Kies één of meer antwoorden