Hodnotenie spokojnosti pacienta

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v našom Alergoimunologickom centre.

Spustiť dotazník