Hodnotenie spokojnosti pacienta

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v našom Alergoimunologickom centre.

1 Ste:
Povinná odpoveď

2 Do ktorej vekovej kategórie patríte:
Povinná odpoveď

3 Boli ste na vyšetrení
Povinná odpoveď

4 V ktorej ambulancii ste boli na vyšetrení
Povinná odpoveď

5 Ako ste sa objednali na vyšetrenie
Povinná odpoveď

6 ako dlho ste čakali na termín
Povinná odpoveď

7 Ako by ste ohodnotili rýchlosť poskytnutej zdravotníckej starostlivosti?
Povinná odpoveď

Veľmi krátky
Krátky
Dlhý
Veľmi dlhý
Čas strávený na recepcii
Čas strávený v čakárni

8 Ktorý z lekárov Vás alebo Vášho príbuzného vyšetril?
Povinná odpoveď

Image for question 8

9 Ako by ste ohodnotili Vášho lekára?
Povinná odpoveď

Súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Vôbec nesúhlasím
Ďalší
Vypočul Vás a venoval sa Vám
Máte pocit, že je odborník

10 Ohodnoťte prosím lekára ( lekárov ) v našom Centre aj slovne

Ostáva 1500 znakov

11 Ohodnoťte prosím slovne naše sestričky ako celok

Ostáva 1500 znakov

12 Ako by ste ohodnotili vybavenosť nášho Centra
Povinná odpoveď

Výborne
Dobre
Nie veľmi
Zle
Upravenosť a čistota
Parkovanie
Toalety
Čakárne
Ambulancie

13 Viete o výhodách karty výhod
Povinná odpoveď

14 Aké výhody karty výhod považujete za dôležité
Povinná odpoveď

15 Ktoré možnosti objednania považujete za prínosné?
Povinná odpoveď

16 Odporučili by ste nás svojej rodine alebo známym?
Povinná odpoveď

17 Čo sa Vám páčilo/ nepáčilo v našom centre ?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

18 Čo by sme mohli zmeniť alebo vylepšiť?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

19 Dotazník môžete odoslať ako anonymný, ak napíšete svoju mailovú adresu, či meno - budete zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny. Uvedením mena súhlasíte so zverejnením Vášho hodnotenia a mena. Ďakujeme za Váš čas a pomoc.

Ostáva 1500 znakov