Zaniknuté (cirkevné) pamiatky v okolí môjho bydliska

Dobrý deň,

volám sa Lenka Ferkaľová a som študentkou Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Humennom. Tento dotazník je určený na školské účely, v rámci hodiny psychológie. Cieľom dotazníka je zistiť, aký vzťah má mladá generácia k histórii nášho regiónu, akými poznatkami o histórii disponuje.

Milí respondenti, Vašou úlohou je vybrať a doplniť odpovede podľa Vás a podať svoje vedomosti o histórii regiónu. Prosíme Vás, aby ste na nižšie uvedené otázky odpovedali úprimne, čestne, pravdivo a zodpovedne. 

Tento dotazník je anonymný, a preto sa nemáte čoho obávať, bude slúžiť len na školské účely.

Výsledky tohto dotazníka nám poslúžia na zistenie, aký vzťah má mladá generácia k histórii svojho regiónu, akými poznatkami o histórii disponujú mladí ľudia.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu tohto dotazníka.


Za spoluprácu Vám nesmierne ďakujem.Spustiť dotazník