Dotazník pred vzdelávacou aktivitou

Vážený respondent,


ďakujeme, že ste prejavili záujem o vzdelávacie aktivity nášho úradu. Účelom dotazníka je zistiť Vaše vzdelávacie potreby s cieľom vybrať pre Vás čo najvhodnejšiu formu vzdelávacej aktivity.


Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich odpovedzte označením vybranej možnosti. Ak nie je uvedené inak, vyberte len jednu možnosť. Pri otvorených položkách máte možnosť uviesť požadované údaje alebo vlastné požiadavky ohľadom vzdelávania.


Vopred Vám ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Spustiť dotazník