pokusný


Dotazník na hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakmi

Milý žiak/žiačka, v tomto dotazníku vyjadri svoj názor na výchovno-vzdelávací proces tak, ako ho vidíš a vnímaš. Dotazník je anonymný, preto doň nevpisuj svoje meno.

Predmet: informatika 

Učiteľ: A. Rybnikárová

Spustiť dotazník