"Jadro" EÚ áno, alebo nie ...

Premiér Pellegrini sa zasadzuje o zaradenie Slovenskej republiky do "jadra" Európskej únie. Keďže nemáme k pojmu "jadro" žiadne taxatívne informácie, radi by sme sa dozvedeli váš názor na túto premiérovu snahu.

Ak súhlasíte so zaradením Slovenskej republiky do "jadra" EÚ, ktorá odpoveď je pre vás dominantná?

Ak nesúhlasíte so zaradením Slovenskej republiky do "jadra" EÚ, ktorá odpoveď je pre vás dominantná?

Ak vás nezaujíma otázka zaradenia, alebo nezaradenia Slovenskej republiky do "jadra" EÚ, ktorá odpoveď je pre vás dominantná?