Fluktuace pobočkové sítě Q2 2024

Kolegyně, kolegové, děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. Pomůže nám poznat reálné dopady změn odměňování na fluktuaci pobočkové sítě.

Spustit dotazník teď