Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Náboženská výchova a její důležitost

Sběr odpovědí byl ukončen.

Hezký den,

následující dotazník se zabývá postoji nábožensky založených lidí k náboženské výchově a vzdělávání. Je zcela anonymní a k jeho vyplnění Vám postačí cca 10 minut. Předem děkuji za Vaši ochotu!

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Věk
Povinná odpověď

3 Bydliště
Povinná odpověď

4 Dosažené vzdělání
Povinná odpověď

5 Aktuální stav
Povinná odpověď

6 Hlásíte se ke konkrétní církvi?
Povinná odpověď

7 Pokud ano, konkretizujte své vyznání.

8 Byl(a) jste vychováván(a) ve víře?
Povinná odpověď

9 Pokud ano, jakým způsobem byla tato výchova nejčastěji uplatňována?

10 Považujete za potřebné vychovávat děti ve víře?
Povinná odpověď

11 Podpořil(a) byste myšlenku, aby se náboženská výchova, religionistika nebo etika staly povinně volitelnými předměty na základních a středních školách?
Povinná odpověď

12 Považujete za potřebné vzdělávat ve víře dospělé?
Povinná odpověď

13 Vzděláváte se duchovně i mimo běžné týdenní aktivity?
Povinná odpověď

14 Pokud ano, jakým způsobem (kromě samostudia)?

15 Je ve Vašem zájmu šířit svou víru?
Povinná odpověď